Teminat ödemeleri kabul edilebilir değil

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası'nın 2015 yılından beri güncellenmeyen prim ve teminatlarının günümüz ekonomik şartlarına göre yeniden düzenlenmesi konusu gündeme taşındı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile TSEİS Genel Başkanı M. Cemil Boyner, birlikte düzenledikleri basın toplantısında teminat ödemelerinin günümüz ekonomik şartları dikkate alındığında kabul edilebilir olmadığına dikkat çekerek arttırılması gerektiği yönünde çağrıda bulundular.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Türkiye Sigorta Eksperleri İşveren Sendikası (TSEİS) Genel Başkanı Mesut Cemil Boyner, Maden işletmelerinde maden işçilerinin zorunlu ferdi sigorta teminatlarının arttırılmasıyla ilgili basın toplantısı düzenlediler.

Basın toplantısına Sendika Genel Başkanı Hakan Yeşil, TSEİS Genel Başkanı Mesut Cemil Boyner, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS’e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, işyeri temsilcileri katıldı.

Yeşil; teminat ödemeleri kabul edilebilir değildir

GMİS Başkanı Yeşil, 2015 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konan Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası teminatlarının o tarihten bugüne 150 bin TL olarak kaldığına dikkat çekerek, “Teminat miktarı aradan geçen 8 yıllık süreç içinde güncellenmemiştir. Biz ve bizim gibi Türkiye’nin dört bir yanında yüksek riskli meslek icra eden madenciler adına buradan haykırıyoruz; Maden Çalışanları Ferdi Kaza Sigortası teminatları Bakanlık nezdinde tekrar değerlendirilmeli ve yeniden düzenlenmelidir. Maden alanlarının; özellikle yeraltında çalışmak zorunda olan çalışanlar için, emniyet tedbirinin alındığı gelişmiş ülkelerde bile tehlikeli olduğu bilinmektedir. Maden alanlarının yüksek riskli alanlar olması ve madencilerin yüksek riskli bir meslekte çalışıyor olmaları bu konuda uzmanlık gerektiren özel bir sigorta branşının doğmasına yol açmıştır. Bildiğiniz gibi ülkemizde, Maden Çalışanları Ferdi Kaza Sigortası, 2015 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulmuştur. Tebliğ gereği, sigorta eksperleri maden işletmelerinde risk değerlendirmesi yaparak iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına katkı vermektedirler.” Dedi.

Başkan Yeşil açıklamasının devamında teminat miktarlarının 8 yıldır güncellenmediğine de dikkat çekerek, “Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği ya da kömür madenciliği haricindeki yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan bir tesiste çalışanlar, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde başlarına gelebilecek kazalara karşı kişi başı yıllık yaklaşık 750 TL prim karşılığında sigorta güvencesi altına alınarak, 2015 yılında yönetmelikle belirlenen sakatlık veya ölüm halinde ödenecek teminat miktarı 150 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu teminat miktarı aradan geçen 8 yıllık süreç içinde güncellenmemiştir. Dünyanın en zor ve en riskli işini yapan madencilerin zorunlu ferdi kaza sigortası teminatları günümüz ekonomik şartlarında çok düşük kalmıştır. Teminat ödemeleri kesinlikle kabul edilebilir değildir. Bizler maden işçilerinin temsilcileri olarak bu teminatların güncellenerek günümüz ekonomik şartlarına uygun hale getirilmesini talep ediyoruz. Biz ve bizim gibi Türkiye’nin dört bir yanında yüksek riskli meslek icra eden madenciler adına buradan haykırıyoruz; Maden Çalışanları Ferdi Kaza Sigortası teminatları Bakanlık nezdinde tekrar değerlendirilmeli ve yeniden düzenlenmelidir.” Şeklinde konuştu.
 

Bakmadan Geçme