Tasarruf Tedbirleri Resmi Gazete'de

Kamuda Tasarruf Tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgede çok sayıda başlık yer alırken, temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderlerine de sınırlama getirildiği görüldü. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Tasarruf Tedbirleri ile İlgili Genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanımına ilişkin yeni tedbirler alındı.

Genel kapsamında temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderlerine de kısıtlama getirildi. 

Temsil ve ağırlama ödenekleri, zorunlu haller dışında kullanılmayacağı ifade edilirken, “Uluslararası toplantılar ile millî bayramlar hariç açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacaktır. Yılbaşı ve bayram dönemlerinde kamu görevlileri tarafından gönderilecek tebrik ve kutlama mesajları elektronik ortamda gönderilecek, kamu kurum ve kuruluşlarınca kaynağına bakılmaksızın ajanda, takvim, plaket, hatıra, hediye, eşantiyon ve benzeri malzemelerin alım, basım ve dağıtımı yapılmayacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar gereği yapılan veya kurum faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan tanıtım giderleri hariç olmak üzere basın ve yayın organlarına ilan-reklam verilmeyecektir.” Denildi. 
 

Bakmadan Geçme