Cep telefonu tahsisine sınırlama

Kamuda Tasarruf Tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgede çok sayıda başlık yer alırken, bunlardan en dikkat çekeni ise cep telefonu tahsisine getirilen sınırlama oldu. 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Tasarruf Tedbirleri ile İlgili Genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanımına ilişkin yeni tedbirler alındı.
Genelge kapsamında kamuda cep telefonu tahsisine sınırlama getirildi. Buna göre cep telefonu tahsis edilen makamlar bakanlıklarda ve idarelerde Cumhurbaşkanlığına, belediyelerde ise Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığına bildirilecek. Kamuda elektronik tebligat yaygınlaştırılacak ve kurum arşivleri elektronik ortama taşınarak fiziki arşiv tutulmayacak.  
 

Bakmadan Geçme