• Haberler
  • Bartın
  • 'Yurttaşın haklarının savunucusu avukat, avukatın savunucusu barodur'

'Yurttaşın haklarının savunucusu avukat, avukatın savunucusu barodur'

5 Nisan Avukatlar Gününde Bartın Barosu tarafından Bartın Adliyesi önünde çelenk töreni düzenlendi. 

Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır’ın çelenk sunmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunduğu törene CHP Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Bartın Barosuna bağlı çok sayıda Avukat katıldı. 

Törende konuşan Parlatır, avukat olmadan adil yargılamanın olmayacağını söyleyerek, “Öncelikli olarak başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi şükran, özlem ve minnetle anıyoruz. Avukat için adalet, demokratik toplumun temel gereği olan adalet, adalete ilişkinin güvencesi olan avukattır. Avukat yalnızca müvekkilinin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hak savunucusudur. Avukat olmadan adil yargılanma olmaz. Adil yargılanma olmadan toplumsal barış ve güven tesis edilemez. Hukukun üstünlüğü korunamaz. Savunma hakkının güvencesi olan avukat, hukuk devletinin hayata geçirilmesini sağlar. Bizler yüklediğimiz bu onurlu görev kutsallığına yakışır şekilde özen, doğruluk ve onurla yerine getirmenin çabası içerisindeyiz. Adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için güçlü baro gerekir. Yurttaşın haklarının savunucusu avukat, avukatın savunucusu barodur. Baro yalnızca meslek örgütü değil, yurttaşların başına adil yardım olmak üzere hak ve özgürlüklerinin takipçisidir.” Dedi. 

“Hukuki ve fiziki şiddetle karşı karşıyayız”

Başkan Parlatır konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi, “Baro ve avukat sayısı düşerse bundan en büyük zararlı yurttaşlar ve hukuk düzeni görür. Bunu dile getirmek için bugüne kadar hep güçlü baro, güçlü avukat, herkes için adalet, adalet için avukat dedik. Ancak ülkemizde avukatların sosyal ekonomik sorunları her geçen gün artıyor. Mesleğimizin ve baroların ekonomik sürdürülebilirliği, tarihimizin en alt düzeyine inmiş durumdadır. Yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki ve fiziki şiddetle karşı karşıyayız. Avukatlar müvekkilleriyle özdeşleştiriliyor, yargılanıyor, gasp ediliyor. Yaralanıyor, öldürülüyor. Yaşadığımız sorunlar mesleğimizin icrasını imkânsız hale getirirken adaletin tesisi önünde bir engel oluşturuyor ve iş insanı avukatlar gününde mesleğimizin sorunlarını çözüme yönelik taleplerimizi bir kez daha burada kamuoyunun dikkatine çekmek istiyoruz. Nitelikli bir hukuk eğitimiyle hem mesleğimizle hem de hizmetinde niteliğin arttırılmasını istiyoruz. Yalnızca hukuk mesleklerine giriş sınavı değil, staj sonrası avukatlık, meslek sınavı istiyoruz. Avukata yönelik şiddetin son bulmasını, şiddet faillerinin en ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını istiyoruz. 

“Avukatlık hizmetlerinde KDV indirimini istiyoruz”

CMK ücret tarifesinin, avukatın emek ve mesaisini karşılayacak düzeyde olmasını istiyoruz. Faaliyetimizin temeli olarak yargı bağımsızlığının tesisini, hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket edilmesini istiyoruz. Mesleğimizin itibarının korunmasını istiyoruz. Stajyer avukatlar için hazineden karşılanan ücret istiyoruz. Adli yardım ödeneklerinin arttırılmasını istiyoruz. Başta CMK ve adli yardım ödemeleri olmak üzere avukatlık hizmetlerinde KDV indirimini istiyoruz. Avukatlık mesleğinin iş alanlarının dağıtılmasının önüne geçilmesini istiyoruz. Kişisel verilerin korunması ve benzeri gerekçelerle mesleki faaliyetlerimizin engellenmemesini istiyoruz. Baroların gelirlerinin arttırılmasını sağlayacak hukuki mekanizmaların hayata geçirilmesini istiyoruz. Bağlı çalışan avukatların hukuki statülerinin güvence altına alınmasını istiyoruz. Kamu avukatlarının özlük haklarının kanunla düzenlenmesini istiyoruz. Avukatın temel hakkını olduğu kadar yurttaşın adil yargılanma hakkını da ihlal eden hukuka aykırı faaliyetlere son verilmesini istiyoruz. Yargının kurucu unsurları arasında eşitlik, savunma içinde adil bir temsil gücü istiyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde 190 bin avukatın kayıtlı olduğu meslek örgütleri olarak avukat için adaletin sağlanmadığı bir 5 Nisan Avukatlar Günü daha geçirmeyi kabul etmiyoruz. 
Ankara’da buluşacaklar

Yurttaşların hak arama özgürlüğünün teminatı olan, savunmayı temsil eden avukatlar, onların örgütlü gücü Türkiye'ye Barolar Birliği olarak 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Ankara'da avukat için adalet demek, mesleğimizin sorunlarının çözümünü bekleyen sorunlarını bir kez daha haykırmak, şiddete ve ekonomik sorunlara karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için buluşuyoruz. Adalet için sorumluluk yükleyen her avukat içinde adalet mücadelesinde kararlılıkla ilerleyerek onurlu meslek mirasımızı geleceğe taşıyacağız. Hepinizi saygılarımla, sevgilerimi sunuyorum.”

Bakmadan Geçme