Ticaret Müdürlüğü devrede

Bartın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından montaj, bakım ve onarım hizmetlerini veren işyerlerinde denetim gerçekleştirildi. 

Bartın Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerine devam ediyor. Müdürlük personelleri bu kapsamda üretici veya ithalatçıların satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini denetledi. 

Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 58 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan “Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği” kapsamında üretici veya ithalatçıların satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini vermek zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır. İlgili yönetmelik ekindeki listede yer alan mallar ile herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonları tarafından yürütülen hizmetlerin İl Müdürlüğümüzce rutin denetimleri il merkezinde, ilçelerde ve beldelerde kapsamlı olarak yapılmasına devam edilmektedir. Bu kapsamda esnaf, sanatkârlar ve tacirlerimizin herhangi bir idari para cezası yaptırımı ile karşı karşıya kalmamaları adına Resmî Gazetede yayımlanan mevzuat hükümlerine mümkün mertebede riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir.”

Bakmadan Geçme