Ormanlarda sıkı denetim

Ulus Orman İşletme Müdürlüğünce ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması konusunda, orman suçu ve suçla mücadelede etkinlik sağlamak, koruma-kontrol faaliyetlerini arttırmak, usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla Ulus ilçesinde denetimler gerçekleştirildi. 

Ulus Orman İşletme Müdürlüğünce ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması konusunda, orman suçu ve suçla mücadelede etkinlik sağlamak, koruma-kontrol faaliyetlerini arttırmak, usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla Ulus ilçesinde denetimler gerçekleştirildi. 

İşletme Şefleri ve orman muhafaza memurları eşliğinde orman depolarından gelen, orman ve köy yollarından ana arterleri bağlanan noktalarda yapılan yol kontrol uygulamalarında orman emvali taşıyan araçların sevk pusulası, nakliye, emval ve mesaha kontrolü ve diğer şüpheli araçlarda önleme araması kontrolü yapıldı.

Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, “Orman Genel Müdürlüğümüzün emirleri üzerine, Eflani, Ovacık ve Ulus İşletme Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleriyle farklı noktalarda gerçekleştirilmekte olan önleme arama uygulamaları rutin bir şekilde devam edecektir. Gelecek kuşakların emaneti olan ormanlarımız için 7 gün 24 saat nöbetteyiz.” dedi.
 

Bakmadan Geçme