Kuraklığın önüne yeşil çatı uygulaması ile geçilecek

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) yürütücülüğündeki Avrupa Birliği (AB) projesi ile Bartın'da iki pilot binada kentsel sürdürülebilirlik kapsamında yeşil çatı uygulaması yapılacak.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Avrupa Birliği (AB) IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamında hazırladığı projeyle ilk aksiyonlar alınmaya başlanıyor. Bartın Valiliği İl Özel İdaresi ve Bartın Belediyesinin ortakları olduğu projede taşkın ve su kıtlığı risklerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Böylece haritalama, mobil gözlem platformu, erken uyarı sistemi ve yağmur suyu hasadı gibi çalışmaların yapıldığı projede şimdi ise yeşil çatı çözümleri ile ilgili adımlar atıldı.

Kentsel sürdürülebilirlik için ilk örnekler

“İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri: Bartın’da Taşkın ve Su Kıtlığı Risklerinin Azaltılması” (BİRUS) Projesi çerçevesinde Bartın’da iki pilot binada yeşil çatı uygulaması hayata geçirilecek. BARÜ Kutlubey Yerleşkesindeki Kütüphane ile Yalı mevkiindeki Bartın Belediyesi Gazhane Parkındaki yapı bitkilendirilmiş yeşil çatılar oluşturulacak. Bu uygulamayla yağmur suyu hasadının yanı sıra çevresel ve görsel zenginliğin artırılması, atık şebeke suyu yükünün hafifletilmesi, yağmur suyuna karışan ağır metallerin arındırılmasıyla sera gazlarının salınımının azaltılması ve kentsel boyutta ses izolasyonunun sağlanması gibi doğrudan ya da dolaylı birçok kazanım sağlanacak. 

Saha ziyaretleriyle birlikte ilk adımlar atılıyor

Disiplinlerarası bir konsorsiyumda iş birliği içerisinde yürütülecek çalışmaların yeşil çatı uygulamasıyla ilgili proje tarafları bir araya gelerek ilk adımları attı. Uygulamanın yapılacağı alanlarda incelemelerde bulunana takım üyeleri bir kent politikası olarak benimsenmesini istenen yeşil çatı çözümleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya BARÜ’den Doç. Dr. Mustafa Artar, Dr. Öğr. Üyesi Aylin Alişan Yetkin, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Gökhan Arslan, İnşaat Mühendisi Erhan Öztürk, Mimar Mehmet Akif Mayuk ve Makine Mühendisi Ergin İnaloğlu ile birlikte Bartın Belediyesinden projeden sorumlu uzmanlar katıldı.        

Bakmadan Geçme