• Haberler
  • Bartın
  • KAMİAD şehir toplantılarına İstanbul'da devam ediyor

KAMİAD şehir toplantılarına İstanbul'da devam ediyor

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) tarafından gerçekleştirilen 'Şehir toplantıları' etkinliği 17-19 Nisan tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşiyor

Bartınlı iş insanı Ercan Aydın'ın da Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) tarafından gerçekleştirilen ‘Şehir toplantıları’ etkinliği 17-19 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşiyor.

Dünyadaki beş büyük yapı fuarından biri olan ‘‘46. Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı’’ vesilesiyle İstanbul’da düzenlenen ‘Şehir toplantıları’ etkinliğinde KAMİAD Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri sektör paydaşlarıyla bir araya geliyor.

KAMİAD şehir toplantılarına İstanbul'da devam ediyor

İstanbul Ticaret Odası’nın 44, 45 ve 46 nolu meslek komitelerinin başkanları ile gerçekleşen toplantıda konuşan KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel, “KAMİAD ailesi olarak şehir toplantılarımızın ilkini 6 Şubat depreminin yıldönümü vesilesiyle 16-17 Şubat tarihleri arasında Hatay ilinde yapmıştık. Toplantılarımızın ikinci ayağını ise ülkemizde her yıl düzenlenen, dünyadaki beş büyük yapı fuarından biri olan ‘‘46. Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı’’ vesilesiyle İstanbul’da yapmaktayız.” Dedi.

Kamu müteahhitliğinin, altyapı ve yapı projelerinde devletin doğrudan veya dolaylı olarak rol aldığı bir yapılanma türü olduğunu kaydeden KAMİAD Başkanı Adıgüzel, “Kamu müteahhitliği, büyük ölçekli projelerin finansmanını sağlamak, teknik becerileri ve deneyimi kullanmak, kalite standartlarını sağlamak ve toplumun genel refahına katkıda bulunmak gibi önemli avantajlar sunan istisna bir meslek gurubudur. Ancak mesleki alanda uzun yıllardan beri karşılaştığımız ve çözüm aradığımız sıkıntılarımızın olduğu da su götürmez bir gerçektir.” İfadelerinde bulundu.

KAMİAD şehir toplantılarına İstanbul'da devam ediyor

Fiyat farkı hesabı reel piyasa artışlarını karşılamıyor

Kamu müteahhitliği sektörünün karşılaştığı sorunlara da değinen Başkan Adıgüzel, “Kamuya ait binaların yapım işinin asgari bir yıldan fazla sürmesi ve buna karşın anahtar teslimi götürü bedel işlerin yüksek enflasyon karşısında yapılamayışı, sözleşmelerde verilen fiyat farkı hesabının reel piyasa artışlarının karşılamaması. Kamu Kurumlar ile imzalanan sözleşmelerde her ne kadar yüklenici bir işin tarafı kabul edilse de İhale Kanunu’nun yükleniciyi koruyan hükümlerinin neredeyse hiç olmayışı ve tarafların eşitlik ilkesinin olmayışı. İhale kanunu uyarınca en düşük teklife işin verilmesi ve ülkemizde yüklenici bolluğu yüzünden yaşanan aşırı rekabet ortamı nedeniyle, işlerin çok düşük fiyatlarla ihale edilmesi. Yüklenici hak edişlerinde yaşanan ödeme gecikmeleri, altyapı eksiklikleri ve kamu ihale süreçlerindeki karmaşıklık. Kamu kurumlarının eksik proje ve şartnamelerle işleri ihale etmesi ve yapım süreçleri içinde bu eksikliklerin giderilmesi nedeniyle iş süresinin uzaması olarak sorunlarımızı sıralayabiliriz. Ülkemizde 6 Şubat depremi, inşaat sektörünün ne kadar önemli bir iş kolu olduğunu bir kez daha göstermiştir. Depremin yıkıcı etkisi ne kadar büyük olsa da; kamu müteahhitleri tarafından yapılan binaların çok az oranda hasar görmesi, afet bölgesinde özellikle Toplu konut İdaresi tarafından yapılmış konutların nerdeyse hasarsız olarak ayakta kalması, elbette doğru yapılan uygulamaların bir sonucudur. Bölgede kamuya ait binaların, toplanma merkezi olarak seçilmiş olması ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın bu binalarda ağırlanması, yaşadığımız büyük acıyı dindirmese de bizler için bir nebze gurur kaynağı olmuştur.  Bu durum genel itibariyle kamuya ait binaların ülkemizde çok daha iyi denetlendiğini, zemin etüt raporu sonuçlarına göre statik projelerin oluşturulduğunu ve deprem yönetmeliğine göre daha uygun yapıların inşa edildiğini göstermektedir.” Şeklinde konuştu.

Mesleğe girişin kolay olmamasını talep ediyoruz

Adıgüzel konuşmasının devamında ise, “Bizler KAMİAD olarak, her şeyden önce kamunun yararına çalışan ve devletinin emrinde hizmet eden iş insanları olarak; öncelikle ‘yüklenici’ adının saygın bir meslek olması için, 4734 ve 4735 Sayılı Yasa’nın bazı eksikliklerinin giderilmesini talep etmekteyiz. İşini iyi yapanların ödüllendirildiği ve kötü yapanların ise ayrıştırıldığı bir sistemin, mutlaka sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu mesleğe girişin bu denli kolay oluşunun da önüne geçilmesini yine mesleğimizin saygınlığı adına talep ediyoruz. Özellikle son yıllarda yüksek enflasyon ile birlikte iş yapamaz bir hale gelen yüklenicilerin ve devlet ihalelerinin uygulamadaki sorunlarını içeren ‘‘Sektörel Raporlarımızı’’, Başta Kamu İhale Kurumu Başkanlığı’na, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’na sunmuş bulunmaktayız. Kamu İhale Kurumu, bugüne kadar ki çalışmalarımızdan dolayı derneğimize hak ettiği itibarı göstererek son altı ayda 3 kez derneğimizden görüş talebinde bulunmuştur. Öncelikle geçen sene çıkan Geçici 7. Madde’nin Uygulama Esasları konusunda verdiğimiz görüşün 13 maddesinin 12’sini aynen kabul ederek düzenlemiştir. All Risk sigorta konusunda ve son olarak Yapım, Hizmet ve Mal alımı ihalelerinde Fiyat Farkı konularında derneğimiz görüşü iletilmiştir. Sonuç olarak; bizler bu çalışmaları yaparken siz meslektaşlarımızdan bize destek vermenizi, bir araya gelmenin ne kadar büyük bir güç oluşturduğunu görmenizi istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Adıgüzel ve Yönetim Kurulu Üyeleri İstanbul Valisi Davut Gül'e de ziyaret gerçekleştirerek faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler.

KAMİAD şehir toplantılarına İstanbul'da devam ediyor

Bakmadan Geçme