KAMİAD güçlü yönetimi ile güven tazeledi

KAMİAD birinci Olağan Kongresi yapıldı..

PAYLAŞ
Aba Medya - Yasemin Günay

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, dernek bünyesindeki Türkiye’nin çeşitli illerinden kamu müteahhitlerinin geniş katılımıyla gerçekleşti. 

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği 1. Olağan Kongresi, 14 Ocak 2023 Cumartesi günü Ankara Niza Park Otel Toplantı Salonunda yapıldı. Türkiye’nin her bölgesinden KAMİAD Üyesi kamu müteahhitlerinin geniş katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Ali Adıgüzel yapılan oylama ile Genel Başkanlığa seçildi. 

Açılış ve yoklamanın yapılmasıyla başlayan toplantıda ise toplantı şöyle devam etti; Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Divan Kurulunun seçilmesinin ardından, Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile gelir-gider tablosu okundu. Tahmini bütçe okunarak müzakere ve oylaması yapıldı. Dernek Tüzüğünün bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair oylama yapıldı, çoğunluğun oyu ile kabul edildi. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulunun seçilmesinin ardından dernek üyeleri dilek ve temennilerini iletti. 

Başkan Adıgüzel; “Var gücümüzle çalışacağız”

Toplantıda yapılan oylama ile KAMİAD Genel Başkanı olarak seçilen Ali Adıgüzel, yaptığı konuşmada henüz 6 ay önce kurulmasına rağmen derneğin büyük başarılar ile çok yol kat ettiğini ifade ederek; “Beni ve arkadaşlarımı bu onurlu göreve layık gördüğünüz için öncelikle hepinize teşekkür ederim. KAMİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın kolay bir görev olmadığını, işten ve aileden fedakârlık gerektirdiğini biliyorum. Bu görevin ne tür sorumluluklar içerdiğinin de bilincindeyim. Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarımla birlikte, KAMİAD’ın tüzüğü, değerleri ve amaçları doğrultusunda; görevimizi yerine getirmeye çalışacağız. Başarılı olabilmemiz, bizim gayretimiz kadar sizin desteğinize ve katkılarınıza da bağlıdır. Bunu bizden esirgemeyeceğinizi düşünüyorum.          
 Derneğimiz; kurum olarak, henüz altı ay gibi kısa bir zaman dilimindeki çalışmaları sayesinde, ülkemizin birçok bakanlığı ve kurumlarında, her geçen gün kabul görmeye başlamıştır. Bu durumu arttırarak sürdürmeyi ve sektörüyle ilgili tüm gelişmelerde; derneğimizin söz söyleyecek noktaya gelebilmesi için, önümüzdeki dönemde var gücümüzle çalışacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.” Dedi.   

Başkan Adıgüzel; “Muazzam bir iş örgütünün mensuplarıyız”

Başkan Adıgüzel, KAMİAD sayesinde Türkiye’de ilke defa tedarikçi ve alt yüklenicilerinin tek çatı altında toplandığını dile getirerek; “Kamu kaynaklı faaliyet ve ihtiyaçlara cevap veren, bu ihtiyaçların temini, tesisi ve üretimi noktasında gerek ekonomik gerekse sosyokültürel açıdan en avantajlı zeminleri oluşturan, devletin her daim ihtiyaç duyduğu, olmazsa olmaz bir mesleğin temsilcileriyiz. Ülke genelinde 250 alt sektörün içinde bulunduğu aynı zamanda milyonlarca çalışanın istihdam kaynağı, muazzam bir iş örgütünün mensupları ve paydaşlarıyız. KAMİAD’ın kurulduğu günden bu yana en temel işlevi; kamu müteahhitliğinin, ülke kalkınmasındaki rolünün anlaşılmasını sağlamaktı. Yıllardır sessiz sedasız ülkesine hizmet eden kamu yüklenicileri ile bu sektörün olmazsa olmazı; değerli tedarikçi ve alt yüklenici meslek paydaşlarım, öncelikle bu ülkede ilk defa bir çatı altında toplanıyoruz. Bunun kıymetini bilelim.” Şeklinde konuştu. 

“Yüklenicilerin aşırı ifa güçlüğünü ortadan kaldırmamıştır”

Başkan Adıgüzel son dönemlerde ortaya çıkan küresel krizler neticesinde kamu müteaahitlerinin yaşadığı zorluklara da değindiği konuşmasının devamında; “Son birkaç yıldır dünya genelinde ve tabi olarak ülkemizde yaşanan ekonomik olumsuzluklar, 4734 Sayılı kanun gereği anahtar teslimi götürü bedel esasıyla çalışan biz kamu yüklenicilerini, adeta bir çıkmazın içerisine itmiş ve 2020 yılının henüz başında ortaya çıkan Covid-19 adlı pandemi ile beraber, Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşının olumsuz neticeleri de herkesten çok, bizleri etkilemiştir. Buna bağlı olarak yurt genelinde birçok kamu yatırımı durmuş, birçoğu da durma noktasına gelmiştir. Bu yatırımları ifa eden kamu yüklenicileri ise adeta varoluş kavgası vermekte gerek mesleki itibarlarını gerekse kişisel sermayelerini koruya bilmek adına mücadele vermektedir. Aynı zamanda yarım bırakılan ya da tamamlanamayan kamu bu kamu yatırımlarının belirli bir süre sonra kat kat fazla bir maliyetle tekrardan ihale edildiği de acı bir gerçektir. Tedbir ve çözüm amacı ile 2021 yılı içerisinde devletimizce düzenlenen ek-5 ve ek-6 geçici kanun maddeleri bu sorunların çözümüne bir katkı sunmamış, yüklenicilerin aşırı ifa güçlüğünü ortadan kaldırmamıştır. 

KAMİAD çözüm odaklı çalışıyor

Nitekim bugün geldiğimiz nokta da binlerce kamu müteahhidi iflasını vermiş ve bunların doğrudan temasta olduğu binlerce tedarikçi ile beraber binlerce çalışanda bu ceremeyi çekmek zorunda kalmıştır. Bütün bu sorunların tespit ve çözümüne yönelik, kamuya iş yapan yüklenicilerini ve iş insanlarını bir çatı altında toplayan Kamu Müteahhitleri Ve İş İnsanları Derneği KAMİAD kurulmuş olduğu 27 Haziran 2022 tarihinden bugüne mesleki sorunların giderilmesi ve sıkıntıların temelden çözülmesi yönünde faaliyetler göstermektedir. Mesleki alanda etkileşimde olduğu bütün sivil toplum kuruluşları ile çözüm ortaklığı adına çalışmalar yürüten KAMİAD, aynı zamanda kurulduğu günden bugüne Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan bütün siyasi partileri de defalarca ziyaret etmiş ve KAMİAD bünyesinde hazırlanan reel piyasa koşullarının yansıtıldığı raporları sunmuştur. Aynı zamanda mesleki bağın bulunduğu ve etkileşimde bulunulan bütün bürokratik kanallarda ziyaret edilmiş ve ilgili raporlar bu kamu kurumlarına da sunulmuştur.
Sürdürülebilir yeni bir ihale kanunu

Özellikle Covid-19 Salgını sonrasında; Türkiye ve dünyada ticari hayat geçmişten çok farklı olmuştur. Ülkemizin ekonomik ilişkileri ve dış politikasındaki faaliyet alanları çok çeşitlendi. Türkiye’nin son on yıldaki ekonomik ve diplomatik performansı, dünya koşullarının da etkisiyle ülkemizi yeni uluslararası sistemin önde gelen aktörleri arasına kattı. Bölgemizde yaşanan savaşlar ve sonrasında bu ülkelerin yeniden imar edilecek olması biz müteahhit ve alt yüklenicileri, işlerimizi geliştirmeye, yeni pazarlar bulmaya itmektedir. En önemlisi; birbirimizle öldüresiye rekabet etmekten ve en ucuza iş yapmayı bir meslek olmaktan çıkartıp, yeni arayışlar, yeni pazarlar veya sürdürülebilir yeni bir ihale kanunu ile bu mesleğin mensuplarına saygınlık kazandırmamız gereklidir.   

KAMİAD Türkiye’nin her yerinde

Yine bununla beraber kamuya iş yapan yüklenici firmaların mesleki açıdan eksik yönlerinin tamamlanması ve sürekli değişiklik gösteren mevzuatlar hakkında bilgi ve eğitim verilmesi adına da çalışmalar yürüten derneğimiz “Kamiad Türkiye Buluşmaları” adı altında yurt genelinde sempozyum ve seminerler düzenleyerek kamu yüklenicilerinin bilinçlendirilmesi adına da faaliyetler sürdürmektedir. Bu faaliyetlerde yer alan gerek kamu ihale kurumu yetkilileri gerekse alanında uzman hukukçular bugüne kadar bu tür faaliyetlere çok ihtiyaç duyulduğunu bunu da ilk defa KAMİAD ailesinin başardığını açıkça beyan etmişlerdir. Faaliyetlerimize 2023 yılı içerisinde de 2023 vizyon ve misyonuna inanarak ve devletimizden bize gerekli desteği vereceğine inanarak hız kesmeden devam edecek mesleki sorunlarımızın çözümü noktasında ki çalışmalara her zaman devam edeceğiz.” dedi. 

“Kampanyaların durak noktası olacağız”

Konuşmasına Mevlana’nın ‘Yeni şeyler söylemek lazım. Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti, cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.’ Sözleriyle devam eden Başkan Adıgüzel şunları da söyledi; “Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak ilgilenilecek konu başlıklarımız, temsil alanlarımız arttı. Birçok konuda daha fazla derinleşme ve uzmanlaşma gereği ortaya çıktı. Yönetim Kurulu seviyesinde üstlenilmesi gereken yeni sorumluluklar gündeme geldi. Bu nedenle, az önce onayınızla Yönetim Kurulu’nun üye sayısını 21’e çıkarttık. Öte yandan, bu düzenlemeyle, genişleyen üye tabanının Yönetim Kurulu’nda daha iyi temsil edilmesini de sağlamış olduk. Yapmış olduğumuz değerlendirmeler ışığında, Yönetim Kurulumuzun görev yapacağı dönemde öncelikli olarak ele almayı planladığımız konuları ana hatlarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki dönem, bireysel becerilerimizin ve kurumsal birikimimizin tüm gücüyle seferber edilmesi gereken bir dönem olacaktır. Zira, seçim öncesi iktidardan özellikle sicil affı için somut bir adım atmasını sağlamamız gerekmektedir.  Aynı zamanda seçim öncesi kampanyaların durak noktası ve ilgi odağı olmamız gerekmektedir. Dünya düzeninin yeniden yapılandığı bir ortamda, ülkemizin seçim ile yapacağı tercih sonucunda; siyasi, ekonomik, sosyal ve dış politika tercihleri, geleceğimizi şekillendirecektir.         

“Sizlerin önerilerine ihtiyacımız olacak”

Yönetim Kurulu olarak çalışma planımıza ışık tutacak meseleler ve bunlarla ilgili tespitlerimizi sizlerle paylaştım. Bu gündemin gereklerini yerine getirirken sizlerin desteğine, önerilerine, uyarılarına ihtiyacımız olacak. Yeni bir yapılanma döneminin eşiğinde, KAMİAD’ın Kamu müteahhitlerinin sorunlarında ki öncülük görevinin her zamankinden daha önemli olduğu kanısındayız. Ümit ediyoruz ki, çabalarımız sonucu, kamu müteahhitliği daha geniş ve kapsamlı bir temsil gücüne KAMİAD ile kavuşacak ve bu sayede, mesleğimizin temel sorunlarının çözümü için gerekli toplumsal mutabakata; daha etkili bir şekilde katkıda bulunabileceğiz. Sözlerime son verirken hepinize bir kez daha bizi bu göreve layık gördüğünüz için şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür eder, en derin saygılarımı sunarım.” 

Başkan Adıgüzel’in konuşmalarının ardından, üyelerden dilek ve temenni için söz alındı. 
Programın devamında ise derneğe olan katkılarından dolayı, Mete Aksak, Aytekin Şeref Balcı ve Dilek Bektaş’a teşekkür plaketi verildi. 
Program üyeler arasındaki kaynaşma etkinliği ile sona erdi.

KAMİAD Yönetim Kurulu Listesi
-Genel Başkan, Yönetim Kurulu Başkanı - Ali Adıgüzel
-Genel Başkan Vekili ve Yardımcısı, Teşkilatlandırmadan Sorumlu Gen. Başk. Yard. Ve Şubeler Koordinasyonu- Nedip Şimşek
- Genel Başkan Yardımcısı, Kurumsal İlişkiler, Toplantı, Temsil ve İş Geliştirme Sorumlusu- Osman Gülsüm 
- Genel Başkan Yardımcısı, Kamu Taahhüt ve Sektörlerden Sorumlu, Genel Merkez Ofis Sorumlusu- Alaattin Akcin

-Genel Başkan Yardımcısı, İhale, Eğitm Hukuk, Kültür ve Sosyal İşler Sorumlusu Hatice Keskin 
-Genel Başkan Yardımcısı, Üye İlişkileri, Ortak Satın Alma ve İndirimler Sorumlusu- Fariz Borozan
- Sayman/Muhasip, Mali İşler Sorumlusu, Genel Merkez Ofis Sorumlusu- Mehmet Fidan
-Genel Sekreter, Kamu Kurumları, İletişim Yazışma, Çağrı ve Sürekli Yayın Sorumlusu- Muhammed Enes Nasıroğlu 
- Yönetim Kurulu Asil Üye, Ar-Ge, İstatistik ve İş Geliştirmeden Sorumlu- Adnan Gökalp
- Yönetim Kurulu Asil Üye, Yapım Taahhüt Sektör İşlerinden Sorumlu- Mehmet Salih General
- Yönetim Kurulu Asil Üye, Hizmet ve Mal Alımı Taahhüt Sektör İşlerinden Sorumlu- Serhat Engin Meyveci
- Yönetim Kurulu Asil Üye, Proje ve Danışmanlık Hizmetleri Sektör Sorumlusu- Aytekin Şeref Balcı
- Yönetim Kurulu Asil Üye, Toplantı, Zirve ve Etkinliklerden Sorumlu- Ömer Faruk Korkmaz
- Yönetim Kurulu Asil Üye, İhale ve Mevzuatlardan Sorumlu- Tamer Isır
-Yönetim Kurulu Asil Üye, Eğitim, Teşkilat ve Üye İlişkilerinden Sorumlu- Mehmet Ali Güldaş
- Yönetim Kurulu Asil Üye, Bilirkişilik, Teşkilat ve Üye İlişkilerinden Sorumlu- Gökhan Fatih Aslan 
- Yönetim Kurulu Asil Üye, Uluslararası Müteahhitlik ve Faturalardan Sorumlu- Ahmet Gökhan Köker
-Yönetim Kurulu Asil Üye, Teşkilat, Şubeler Hizmet ve Çalışma Koordinasyonu- İhsan Günergök 
- Yönetim Kurulu Asil Üye, Sosyal Medya ve Basınla İlişkiler Sorumlusu- Ercan Aydın 
- Yönetim Kurulu Asil Üye, Alt Yüklenici Sektörü ve Sosyal Sorumluluk Proje Sorumlusu- Mehmet Şahin Güneş 
- Yönetim Kurulu Asil Üye, Tedarik Hizmetleri Ortak Satın Alma, İndirim ve Ticari iş birlikler Sorumlusu- Dilek Bektaş 

KAMİAD Denetim Kurulu Asil Liste
-Denetim Kurulu Asil Üye- İlyas Çağrı İnce
- Denetim Kurulu Asil Üye- Müjgan Bozyel 
- Denetim Kurulu Asil Üye -Yaşar Asiltürk
- Denetim Kurulu Asil Üye- Fevzi Eriş 
- Denetim Kurulu Asil Üye- Kabil Bozyiğit

Aba Medya Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN