'Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir'

PAYLAŞ
Aba Medya - Yasemin Günay

Memleket Partisi Kadın Kollarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Özge Öztekin Bartın’da meydana gelen ve herkesi üzüntüye boğan kadın cinayeti olayı ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 

Öztekin konuşmasında, bir caninin eşini vahşice katlettiği olaya şu sözlerle tepki gösterdi; “Maalesef sabah gözlerimizi Bartın’da meydana gelen bir kadın cinayeti haberi ile açtık. Eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı için şartlı tahliye ile üç gün önce cezaevinden çıkarak elektronik kelepçe ile serbest bırakılan cani, çocuklarının gözü önünde eşini vahşice katletmiştir. Daha 33 yaşında ki bu annenin bu şekilde katledilmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir. Ülkemizde maalesef ki kadınlar hukuki, ekonomik, sosyal ve siyasi alanda eşit biçimde yer alamamakta, yaşam hakları ihlal edilmekte, geliri eşit paylaşamamakta, yoksulluktan en fazla etkilenen kesim olmakta, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmektedir. Ülkemizde her üç kadından birisi fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kalmakta, her yıl artan oranda yüzlerce kadın öldürülmektedir. Kadınların siyasete katılma, karar mekanizmalarında yer alma oranları olması gereken düzeyde değildir.

Yasalar yönünden güçlü bir mücadele zemini olmasına rağmen kadının insan hakları ihlalinin artmasının nedeni mücadelenin samimi bir şekilde yapılmaması, toplumsal zihniyet dönüşümünün sağlanmamış olmasıdır. Kadınlara yönelik şiddeti doğuran ve bunu sistematik hale getiren tutum ve davranışları ortadan kaldırmak için bireylerin ve toplumun kadına bakış açısını değiştirecek zihniyet dönüşümü yaratacak politikaların ortaya koyulması ve samimi bir şekilde ısrarla uygulanması zorunludur.

“Mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz”

Kadın kazanımlarını hukuken ortadan kaldıracak yasal düzenlemelerin yapılmaya çalışılması, laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşılması, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı kurumlarda üniversitelerde ve kamu-kurum kuruluşlarında kullanılan dil ve açıklamalar kadın mücadelesini olumsuz etkilemekte, kadının insan haklarının ihlalinin artmasına yol açmaktadır. Eğitim müfredatına toplumsal cinsiyet dersinin eklenmemesi, kadına ve çocuğa yönelik davalarda Barolarımızın katılma taleplerinin kabul edilmemesi, yargılamalar sırasında kadınların ikincil mağduriyetlerine yol açılması gibi bir dizi sorun kadına yönelik şiddetle mücadele etkinliğini azaltmaktadır.
Devlet ve siyasi iktidarlar, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi için gerekli yasal düzenlemeleri yapmak, tedbirleri almak, toplumsal zihniyetin dönüşümünü sağlayacak politikalar üretmek ve bunun ödünsüz uygulaması için çalışmak, bu alanda faaliyet gösteren Barolarımız ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak durumundadır.

Bizler Memleket Partisi olarak; dün olduğu gibi bugün de; kadınların Cumhuriyetle elde ettiği kazanımlara aykırılık oluşturacak yasal değişikliklerin karşısında olmaya devam ederek; kadınların insan haklarının ihlallerine yol açan her türlü davranışa, tutuma karşı, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması mücadelemizi etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.” Dedi. 
 

Aba Medya Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN