Hasta Hakları Gününde bilgilendirme yapıldı

Bartın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından '26 Ekim Hasta Hakları Günü' kapsamında hastanede tedavi gören hasta vatandaşlar ile hasta yakınlarına bilgilendirmeler yapıldı.

“26 Ekim Hasta Hakları Günü” dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü tarafından hastane ve poliklinikler ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta yakınlarına ziyaret gerçekleştirildi. 

Konuya ilişkin bilgilendirme ve broşür dağıtımı yapılarak sağlık çalışanlarına hizmet içi eğitimler düzenlendi. 

Hasta Hakları Günü nedir ? 

Hastanın yararını, zarar görmemesini, hakça bir sağlık hizmeti alabilmesini hedefleyen hasta hakları, sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı, tedaviyi reddetme, sürdürme ve rızasının aranması hakkı, bilgi alma hakkı, insani değerlere saygı gösterilmesi hakkı, mahremiyet hakkı, dinî vecibelerini yerine getirme hakkı gibi haklar içermektedir. Ülkemizde, 1998 yılında 26 Ekim günü “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir.

Bakmadan Geçme