Engelli bireylerden 'duyarlı olun' çağrısı

10-16 Mayıs tarihlerini kapsayan 'Engelliler Haftası' kapsamında düzenlenen törende Bartın'da yaşayan engelli bireylerin günlük yaşantılarında karşılaştıkları sorunlar dile getirilerek, duyarlı olma çağrısında bulunuldu. 

Türkiye Sakatlar Derneği, Kozcağız Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü ve Otizmli ile Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yaşam Derneğinin hazır bulunduğu törende engelli bireylerin günlük hayatta yaşadıkları zorluklar ve talepleri dile getirildi.

Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şube Başkanı Ferit Kurulan yaptığı açıklamada yıllardır dile getirdikleri birçok zorunun hala devam ettiğini ifade ederek, “Ülkemizde uzun yıllardan bu yana 10-16 Mayıs tarihleri arasında ’’ Engelliler Haftası ‘’ olarak çeşitli etkinlikler ile toplumda farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda kamu ve özel kuruluşlarca etkinlikler düzenlenmekte ve bu şekilde engellilere ilişkin görüş ve öneriler dile getirilmektedir. Yıllardan beri dile getirdiğimiz birçok sorun hala varlığını sürdürmektedir. Bizler tarafından anlatılmaya çalışan sorunlarımız sorun olarak kalmaya devam etmektedir. Öte yandan engellilerin yaşamlarını bir şekilde sürdürebilmeleri, için yeterli gelir desteğinin artırılmasının sağlanması. Özellikle engelli aylıkları ve evde bakım desteğinin yeterli düzeye getirilmesi, bu desteklere ulaşımda konulan ön koşullar haktan yararlanmayı zorlaştırmakta ve bu durumların gerekli düzenlemeler ile düzeltilmesi; Yine engellilerin yararlandığı SUT ( Sağlık Uygulama Tebliği)  fiyatlarının güncellenmesi gerektiği ilaç, ortez, protez, tekerlekli sandalye ve Akülü tekerlekli sandalye gibi yaşamı idare için gerekli destekler SGK tarafından yapılan düzenlemelerle erişilmez hale gelmektedir. Bu süre içinde yaşanan fiyat artışları Sağlık Uygulama Tebliğine yansıtılmadığı için engellinin ödemesi gereken fark ücretleri çok yükselmiştir. Bu farklar geliri olmayan engelliler için ödenemez düzeydedir. Dolayısıyla engellilerin bir kısmı sosyal hayata katılımı için zorunlu kullanması gereken cihazlara ulaşamama durumları doğmaktadır.” Dedi. 

Kurulan, “Topluma engellerin kaldırılması için duyarlı olmaları çağrısında bulunuyoruz”

Kurulan konuşmasının devamında şunları da söyledi, “2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Yasa’ya göre kamuya açık alan bina ve ulaşım araçlarının başta engelliler olmak üzere herkes için erişilebilir hale getirilmeliydi. Ancak sürekli yapılan eklemelerle yıllardır bu düzenleme tümüyle hayata geçirilmemiştir. İlimizde bizlerin dile getirdiği engelli bireylerimizin sıkça kullandıkları geçiş güzergâhlarında bulunan üst geçitlerin engelliler için erişebilirliği bulunmaması büyük bir eksiklik olup yetkililerimizin bu konuda desteklerine ihtiyacımız bulunmaktadır. Son yıllarda İlimiz dâhilinde yapılan engellilerimize yönelik erişebilirlik çalışmalarının olduğunu yapılan değişiklikler ile bir kısmı engellerin kaldırıldığını yine ilimizde engelli bireylere yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar ile birçok çalışmanın olduğunu bu konuda Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız ile İlgili Kurum Müdürlerimiz ve Üniversitemize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Toplumun, hükümetin, yerel yönetimlerin bizleri eşit vatandaşlar olarak görmelerini ve haklarımızdan eşit biçimde yararlanmaktan başka bir talebimiz yoktur. İnanıyoruz ki engellerden tamamen arınmış, eşit ve erişebilir bir dünya bizler için önümüzdeki yıllarda geleceğine inanarak; 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda tüm topluma engellerin kaldırılması için duyarlı olmaları çağrısında bulunuyoruz.” 

Ünlü, “Bu günün kutlama değil, sorunları çözme günü olduğunu düşünüyorum”

Kozcağız Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Ünlü de yaptığı konuşmada Bartın’ın en çok engelli birey bulunan il sıralamasında ikinci sırada olduğunu söyleyerek, “Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin biçimde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan engelli bireyler, dünya nüfusunun yüzde 15'ini oluşturmaktadır. Türkiye nüfusunun ise yüzde 12,29'u engellidir. En fazla olan illerimizde Bartın yüzde 6.46 oranı ile Türkiye 2. sırasında olmaktadır. Sosyal devlet olmanın gereği olarak Türkiye, son yıllarda engelli haklarının korunması ve geliştirilmesi adına birçok adım ve mekanizmayı hayata geçirmiştir. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ve İhtiyari Protokol'e taraf olunmuş; ulusal düzeyde anayasa ve kanunlar başta olmak üzere konuyla ilgili birçok düzenleme kabul ya da revize edilmiştir. 7 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, engelli bireylerin topluma diğer bireylerle tam ve eşit katılımını amaçlamakta ve eğitim, sağlık, rehabilitasyon, istihdam, sosyal güvenlik ve bakım ile erişilebilirlik alanlarında düzenlemeler içermektedir. Temel misyonu insan onurunu temel alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, engelli bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin etkin biçimde güvence altına alındığı, toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katıldığı bir dünya temennisiyle 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı kutlamaktadır. 10-16 Mayıs engelliler haftası kutlama günü değil sorunları çözme günü olduğunu düşünmekteyim. Tekerlekli sandalye kullanan biri olarak bazı konuları da dile getirmek isterim. Sayın Bartın Belediye Başkanımızdan ve tüm ilçe ve belde başkanlarımızdan engelliler için yapılan hizmetler için teşekkür ederiz. Üst geçit, rampa kaldırım, oto park alanlarının engellilere yeniden mevzuata uygun hala getirmenizi tüm engelli kardeşlerimiz adına da rica ederiz. Bizlere destek veren Bartın Valimiz Sayın Nurtaç Arslan’a, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, Gençlik Spor İl Müdürlüğüne, Bartın İl Özel İdaresine ve Kozcağız Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz.” Dedi. 

Şengün, “Hep birlikte daha kapsayıcı bir dünya inşa etmek mümkün”

Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü ile Otizmli ve Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yaşam Derneği Başkanı Berna Şengün de konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Günümüzde 36 çocuktan 1 inde otizm görülüyor. Erken tanı, nitelikli ve dozunda eğitim şartlarının oluşturulması başta olmak üzere otizmli bireyler için bugün sarf edilecek her bir çaba, yapılacak düzenleme sadece otizmli bireyler ve aileleri adına değil, yetişkin çağına gelmiş bir çok gencin topluma kazandırılması, ihtiyaç duydukları bakım hizmetinin azalmasına hatta istihdama katılabilmeleri ile devlet üzerinde maddi ve manevi yükünde de azalması anlamına gelmektedir. Otizmli ve engelli aileleri olarak sorunlarımızın anlaşılmasını, ihtiyaçlarımıza yönelik düzenlemelerin yapılmasını bekliyor, benden sonra evladım ne olacak kaygısından artık uzaklaşmak istiyoruz. Ülkemizin otizmli birey ve ailelerine için çözüm üretebilecek kadar güçlü, benimseyecek kadar sağlam değerleri olduğuna inanmaktayız. Hep birlikte daha kapsayıcı bir dünya inşa etmek mümkün.”

Bakmadan Geçme