Belediye Meclisinde 21 madde görüşüldü

Bartın Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı 4 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bartın Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı 4 Mayıs Perşembe günü saat 16.00’da Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

20 gündem maddesiyle başlayan toplantı gündemine 1 madde ilave edildi.  

Toplam 21 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda yeni gündem maddelerinin yanı sıra Nisan Ayı Meclis Toplantısında komisyonlara havale edilen maddeler de görüşüldü.

2 oturumda yapılan toplantıda 12 yeni gündem maddesi bulunurken, 9 gündem maddesi de Nisan ayı toplantısında komisyonlara havale edilen maddeleri içerdi. 

Bartın Belediye Meclisi’nde görüşülen maddeler şu şekilde;

1.    “Kadro İhdas talebinin görüşülmesi.
2.    2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabının görüşülmesi.
3.    Özel Halk Otobüsleri gelir desteği talebinin görüşülmesi.
4.    Belediyemizce İşletmeciliği yapılan Şehirlerarası Otobüs Terminalinden çıkış yapacak araçlar için uygulanacak ücret tarifesi ile Terminal Otopark Ücret Tarifesinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
5.    Belediye Meclisinin 06.04.2023 tarih, 96 sayılı kararına istinaden kredi kullanma yetki talebinin görüşülmesi.
6.    Bartın Belediye Başkanlığı İnkum Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin 2023 yılına ait günlük konaklama ücret tarifesinin görüşülmesi.
7.    Tuna Mahallesi, tapuda 1668 ada, 2 numaralı parseldeki Belediyemize ait hissesinin satış talebinin görüşülmesi.
8.    Köyortası Mahallesi, tapuda 186 ada, 7 parsel numaralı taşınmaz malikince idaremiz aleyhinde açılmış dava kararının gereğinin yerine getirilmesi talebinin görüşülmesi.
9.    Terkehaliller Köyü, tapuda 102 ada, 165 parsel numaralı taşınmaz üzerinde “Tarım ve Hayvancılık Tesisi” amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı onayı talebinin görüşülmesi.
10.    Tuna Mahallesi, tapuda 1552 ada, 5 parsel nolu taşınmaz üzerinde Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
11.    Şiremirtabaklar Köyü, tapuda 174 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın güneyinde yer alan park alanı içerisinde trafo alanı ayrılması amacıyla hazırlanan Belediye Meclisinin 05.01.2023 tarih ve 25 sayılı kararı ile onaylanmış Nazım ve Uygulama imar planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü inceleme raporunun görüşülmesi.
12.    Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İlimize yerleşen depremzedelerin ikamet edecekleri konutlar için su abonelik kaydı işlemlerinde Belediyemizce açılış ücreti ve güvence bedeli alınıp alınmaması konusunun görüşülmesi.
13.    Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sözleşmeli Klavuz Kaptan çalıştırılması talebinin görüşülmesi.
14.    Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Kırtepe Mahallesi, Kocabekir Sokak, Altan Kardeşler Apt. No:2 sayılı bina önündeki Birlik Taksi Durağına ait iki araçlık ticari taksi bekleme noktasının kaldırılması talebinin görüşülmesi.
15.    İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi, tapuda 429 ada, 194 numaralı parselin satış talebinin görüşülmesi.
16.    İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi, tapuda 429 ada, 195 numaralı parselin satış talebinin görüşülmesi.
17.    İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi, tapuda 1158 ada, 10 numaralı parselin satış talebinin görüşülmesi.
18.    İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Aladağ Mahallesi, tapuda 1021 ada, 16 numaralı parselin satış talebinin görüşülmesi.
19.    İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Dallıca Köyü, 123 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın doğusunda yer alan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin olarak hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin görüşülmesi.
20.    İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Esentepe Mahallesi, 753 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın güneyinde yer alan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin olarak hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin görüşülmesi.
21.    Bartın Belediyesi ve Bartın Üniversitesi arasında imzalanan “Bartın Çayı havzasında erken uyarı sistemi kurulması ve taşkın sularının kontrolü ile değerlendirilmesi projesi kapsamında Bartın Belediyesi’ni temsil için Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Arınan’ın yetkilendirilmesi talebi.”
 

Bakmadan Geçme