Belediye Meclisi bugün toplanacak

Bartın Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı bugün saat 16.00' da yapılacak

Bartın Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı bugün saat 16.00' da Bartın Belediye Başkanı M. Rıza Yalçınkaya başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

15 gündem maddesinin görüşüleceği toplantıda Belediye Meclis Üyeleri de hazır bulunacak.

Bartın Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantı Gündemi;

1. 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabının görüşülmesi.

2. Belediye Dinlenme Evi Ücret Tarifesi ve Belediye Sosyal Tesisi Ücret Tarifesinde bulunan Temizlik ve Düzenleme Personel Hizmet Ücretinin kaldırılması talebinin görüşülmesi.

3. M.T.A tarafından yapılan ve Kaman Köyüne verilen su sondajından Belediyemizin faydalanabilmesine ilişkin protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

4. Kırtepe Mahallesi, 627. Sokağın araç trafiğine kapatılması talebinin görüşülmesi.

5. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Gecen Mahallesi, tapuda 144 ada, 5 numaralı parselin satış talebinin görüşülmesi.

6. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Kırtepe Mahallesi, tapuda 172 ada, 9 numaralı parselin satış talebinin görüşülmesi.

7. Tuna Mahallesi, tapuda 1642 ada, 7 numaralı parseldeki Belediyemiz hissesinin satış talebinin görüşülmesi.

8. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orta Mahalle, tapuda 211 ada, 128 numaralı parselin satış talebinin görüşülmesi.

9. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Orduyeri Mahallesi, tapuda 386 ada, 26 numaralı parselin satış talebinin görüşülmesi.

10. Şiremirtabaklar Köyü, tapuda 236 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın güneydoğusunda yer alan "Park alanı" içerisinde "Teknik Altyapı Alanı" ayrılması amacıyla hazırlanan Nazım İmar Planı Değişikliği ve "Trafo Alanı" ayrılması amacıyla hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik inceleme raporunun görüşülmesi.

11. Dallıca Köyü sınırları içerisinde bulunan muhtelif taşınmazlar üzerinde Belediyemizce "Küçük Sanayi Alanı" amacıyla hazırlatılan Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik inceleme raporunun görüşülmesi.

12. Güzelcehisar Köyü, tapuda 152 ada, 5-6-7-8 ve 153 ada, 7 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde "Turizm Tesisi" amaçlı Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik inceleme raporunun görüşülmesi.

13. Güzelcehisar Köyü, tapuda 149 ada, 1112 parsel, 152 ada, 1234 parsel ve 153 ada, 1234 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde "Turizm Tesis Alanı" amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı talebinin görüşülmesi.

14. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Kutlubeytabaklar Köyü, tapuda 125 ada, 35 numaralı parselin satış talebinin görüşülmesi.

15. Gölbucağı Mahallesi, tapuda 1 ada, 2-3-4-7-8-9-46 ve 60 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin görüşülmesi.
 

Bakmadan Geçme