BARÜ' den çevre ormanlarda inceleme

BARÜ'lü öğrencilerden orman gezisi..

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği son sınıf öğrencileri, Zonguldak ormanları ve ormancılık çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne ekskürsüyon gezisi kapsamında Ulus ormanlarında incelemelerde bulundu. 

Zonguldak Orman Bölge Müdürü  Faruk Bayraktaroğlu, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Kırdar, Orman Fakültesi Orman Amenajmanı ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Durkaya, Ağaçlandrıma ve Silvikültür Şube Müdürü, Şube Mühendisleri, Ulus İşletme Müdürü, İşletme Şefleri ve Muhafaza Memurlarının katıldığı Prof. Dr. Ali Durkaya başkanlığında gerçekleştirilen ekskürsüyon gezisinde sürdürülebilir orman yönetimi çerçevesinde orman ve orman kaynaklarını korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, devamlılığını sağlamak ve bu amaçlar ile çağdaş yöntem ve teknikler gerçekleştirerek uygulayan Bölge Müdürlüğümüzce, Ulus İşletme Müdürlüğümüzde Göknar ormanlarının devamlılığını ve faydalanmanın sürekliliğini sağlamak üzere değişik yaşlı (seçme) ormanlarında silvikültürel uygulamalar anlatıldı.

Bayraktaroğlu: “Yaşanılmamış bir yüzyılın planlamasını yapıyoruz”

Bölge Müdürü Bayraktaroğlu, her ne başlıkla olsun eğitimlerin öneminin altını çizerek “Ormanlar doğal ve canlı varlıklardır, ormancılıkta yaptığımız hatalar uzun yıllar düzeltilemiyor bu yüzden sürekli yaptığımız eğitimlerle bu hataları asgari düzeye indirmeye çalışıyoruz. Yapay ve doğal orman kurulduktan sonra nihai ormana ulaşıncaya kadar önsözden sonsöze kadar tüm işlemleri bizler planlıyor ve uyguluyoruz.  Toplumu ormanlardan faydalandırmak için yaptığımız orman yönetim planlarıyla ormanların durumuna göre yaş, boy, çap sınıfları tespit ederek planlama ve gerçekleştirme yapıyoruz. Bir ağacın ortalama yaşı 100-250 yıl olduğu düşünüldüğünde yaşanılmamış bir yüzyılın planlamasını yapıyoruz” dedi.

Uygulamalı bilgiler verdi

Bayraktaroğlu, Prof. Dr. Erol Kırdar ve Prof. Dr. Ali Durkaya tarafından öğrencilere Orman Amenajmanlarında (Orman Yönetim Planı) yer alan değişik yaşlı ve düşey kapalı ormanların yetişme ortamı, ağaçların ekolojik istekleri, çap, çap sınıfları ve gaye çapı ilişkileri ile biyolojisi nedeniyle gölgeye dayanıklı olduğundan özellikle köknarın yetişme ortamı özellikleri, ağaç türü ve artım gücü, iklim koşulları, çürüme derecesi, meşcere tipleri, seçme ormanlarının aktüel durumlarının optimum duruma getirilmesi için ağaç sayısı, hacım ve artımları ile bunların çap basamakları ve çap sınıflarına dağılımlarının belirlenmesi konularında örnek alanlarda uygulama yapılarak bilgi verildi.

Öğrenciler kayın gençleştirme sahasında 

Ekskürsüyon ekibi daha sonra özellikle kayın ormanlarının silvikültürü ve gençleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirilmek için kayın gençleştirme sahasına gitti. Faruk Bayraktaroğlu burada bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alan ve yöre için ekonomik değeri yüksek olan kayın ormanlarında yaptığımız çalışmalarla burayı gençleştiriyor tohumdan fidanlar, fidanlardan da yeni ormanlar kurulduğunun da belirterek Gençleştirme çalışmalarının sahaya sadece gençlik getirmekten ibaret olmadığını, gelen gençliğin sağlıklı, düzenli ve kararlı bir orman toplumu oluşturana kadar entansif bir izleme çalışması gerektirdiğini vurguladı. Ulus İşletme Müdürlüğünde hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından ekskürsüyon gezisi sona erdi.

Öğrenciler Safranbolu ormanlarında 

Öğrenciler aynı zamanda Safranbolu İşletme Müdürlüğüne de  ekskürsüyon gezisi düzenledi. 
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Ali Durkaya koordinesinde öncelikle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan doğaya saygılı, ekolojik döngüye uyumlu bir şekilde faaliyete geçirilen  Safranbolu Tıbbi ve Aromatik Bitki bahçesinde  yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ekskürsüyon ekibi daha için orman yangınları ile mücadele gücü ve tecrübesine yakinen şahit oldu.  Safranbolu İşletme Müdürlüğü sosyal tesislerine geçen ekskürsüyon ekibine burada İşletme Müdürlüğünce yürütülen ormancılık çalışmaları ile Safranbolu ormanlarının genel yapısı hakkında bilgiler verildi ve Orman yangınlarına müdahale şekilleri, yangın anında yapılacaklar, yangın ekipmanları anlatıldı. Durkaya koordinesindeki ekskürsüyon ekibine Safranbolu İşletme Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile İşletme Şefleri nezaret etti.

Yenice ormanları da unutulmadı

Öğrenciler Karabük ormanlarındaki incelemelerine Yenice ormanlarıyla devam etti. Yine Ali Durkaya başkanlığında gerçekleştirilen ekskürsüyon gezisinde Yenice İşletme Müdürlüğü Yeniköy Orman Emval Deposunda Yenice İşletme Müdürü, Depo Şefi tarafından ekskürsüyon gurubuna; iş güvenliği, kaliteli orman emvali üretimi, standardizasyonun önemi konularında bilgi ve tecrübeleri paylaşıldı. Bayraktaroğlu, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında iş güvenliği kuralları, kişisel koruyucu donanım kullanımının gerekliliğinin altını çizerek “ Her şeyden önce can güvenliği gelmektedir. Orman varlığımız bütün milletimizin ortak malı. Bu milli servetimizi korumak, çoğaltmak ve değerlendirmek bizim görevimiz” ifadeleri kullanıldı. 
Kavaklı Doğal Arberatum sahasında da incelemelerde bulunan ve burada bulunan farkli türleri yerinde gozlemleyen ekskürsüyon ekibi daha sonra Göktepe ekoturizm parkurunda incelemelerde bulunmalarının ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından ekskürsüyon gurubu Bartın Üniversitesine geri döndü.

Bayraktaroğlu’ndan Yenice ormanları brifingi

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu da Yenice’de Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı’yla birlikte Yenice özelinde sürdürülebilir orman yönetimi uygulamalarını ve ormanlarımızı korumak, geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde sürdürülebilir ve topluma çok yönlü faydalar sağlayacak şekilde yapılan çalışmaları akademisyenler, kurum amirleri, iş insanları ve esnaftan oluşan guruba anlattı. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Pınar, ZBEÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Sedat Çevikel, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman, GAMER Müdürü Ahmet Hakan Gencer, İş insanları Şenol Erboy, Özcan Köktürk, Avukat Metin Büyükyılmaz, Hakan Yılmaz, Seçkin Ayan, Yeniceliler Derneği eski başkanı Avukat Şenol Köktürk, esnaf İsmail Kebap ve Yenice İşletme Müdürünün katıldığı inceleme ve gözlem çalışmalarının ardından açıklama Bayraktaroğlu 1999’da Dünya Koruma İzleme Merkezi (WCMC) WWF Avrupa ve yakın çevresinde acil korunması gereken 100’ü aşkın orman alanı belirlediğini “Avrupa Ormanlarının Sıcak Noktaları” olarak adlandırılan bu alanlardan 9’unun Türkiye’de 2 tanesi (Yenice Ormanları ve Küre Dağları) Bölge Müdürlüğünde olduğunun belirtti.

“Ormancılık biliminin gelişmesine yardımcı oluyoruz”

Bayraktaroğlu, “Yenice ormanlarının Fitososyolojik açıdan Avrupa-Sibirya flora bölgesinin öksin alanında yer almaktadır. Orman ekosistemi içindeki bitkisel, hayvansal ve mineral kaynaklı elemanları, her çeşit canlı ve cansız varlıkları ön planda ormancılık bilimleri ve tekniği olmak üzere; doğa tarihi, jeoloji, jeomorfoloji, mineraloji, botanik, zooloji, arkeoloji vb. bilimler yönünden gözlemek, incelemek, deney, araştırma ve teknik geziler yapmak amacıyla “doğa laboratuvarı” olarak kullanılan ormanımızdır.Otsu ve odunsu diğer türler, ve faunası ile önemli bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Halk arasında ‘‘Camiyanı karaçamı’’ olarak adlandırılan, düzgün gövdesi ve geniş öz odunu ile alıcıları tarafından fazlaca tercih edilen yetişme ortamı ırkı da bu ormanda bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada; orman, çayır ve dere olmak üzere üç vejetasyon yapısı ayrılmış ve toplam 527 adet bitki taksonu belirlenmiştir. Burada yaptığımız çalışmalarla hem ormancılık biliminin gelişmesine yardımcı oluyoruz” dedi.

Dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı

Yapraklı iğne yapraklı karışık ormanların ekolojisi ve özellikle kayın ormanlarının silvikültürü ve gençleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Bayraktaroğlu bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alan ve yöre için ekonomik değeri yüksek olan kayın ormanlarında yaptığımız çalışmalarla burayı gençleştiriyor tohumdan fidanlar, fidanlardan da yeni ormanlar kurulduğunun da belirterek Gençleştirme çalışmalarının sahaya sadece gençlik getirmekten ibaret olmadığını, gelen gençliğin sağlıklı, düzenli ve kararlı bir orman toplumu oluşturana kadar entansif bir izleme çalışması gerektirdiğini vurguladı. Program, Kavaklı Doğal Arberatumu, Anıt Porsuk ve Anıt Fındık ile Subatan Yaylası ormanlarının gezilmesi ile tamamlandı.

Ereğli ormanlarında gal arısı mücadelesi

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü bütün bu çalışmaların yanı sıra kestane ormanlarında kestane meyvesi oluşumunu engelleyerek hem bal üretiminin hem de meyve üretiminin azalmasına sebep olan gal arısıyla mücadele kapsamında Gökçebey Orman Zararlılarıyla Mücadele Laboratuvarında ürettiği Torymus sinensis'leri Alaplı’da Alioğlu köyü Doruklu Mahallesi ile  Ereğli’de Hasankahyalar Köyü ve Kocaman Köyündeki ormanlara salınımını gerçekleştirdi. Bu kapsamda 2 bin 753 adet avcı (parazitoid) böcek salındı.BARÜ' den çevre ormanlarda incelemeBARÜ' den çevre ormanlarda incelemeBARÜ' den çevre ormanlarda inceleme

Aba Medya Haber Merkezi

Bakmadan Geçme