Bartınlı üreticinin dikkatine

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere verilecek tarımsal destek ödemeleri için başvuru tarihleri belli oldu. 

Buna göre Buzağı Desteklemeleri birinci dönem başvuruları yapacak üreticiler 02.01.2024 tarihine kadar birliğe veya Kooperatife üye olanlar üye oldukları yere. Herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise
İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor. 

Dişi Manda Desteklemesi

Dişi Manda Desteklemesi başvuruları için 29.12.2023 tarihine kadar, Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliğine üye olan yetiştiriciler birlik aracılığı ile üye olmayan yetiştiricilerin ise İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor.

Arılı Kovan Desteklemesi

Arılı Kovan Desteklemesi başvuruları için Birlik üyesi arıcılar üyesi olduğu yetiştirici, üretici örgütü, üye
arıcılar ise İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla başvuru dilekçesini 29.12.2023 tarihine kadar İl ve ilçe
Müdürlüğüne başvuru yapacak.

Besi Desteklemesi yapılacak kesim dönemleri ve başvuru tarihleri Bakanlık tarafından talimat ile bildirilecek.

İkinci dönem başvuru tarihleri 

Bakanlığın belirlediği birinci dönem başvurularını yapamayan üreticiler ise ikinci dönem başvuru tarihlerinde destek başvurularını yapabilecek. 

İkinci dönem başvuru tarihleri ise şöyle; Buzağı ve Malak 2. dönem başvuru tarihleri; 01.04.2024-17.06.2024 olarak belirlenirken, 2.dönem Malak başvuru ise 01.07.2024-01.08.2024 tarihleri arasında yapılacak. 
 
Malak Desteklemesi Başvuru tarihleri

Birinci dönem başvuruları için 29.12.2023 tarihine kadar Damızlık Manda Yetiştiriciliği Birliğine üye olan yetiştiriciler birlik aracılığı ile üye olmayan yetiştiriciler ise İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuru yapabilecek. 

Damızlık Ana Arı Desteklemesi

Birlik üyesi arıcılar, üyesi olduğu yetiştirici örgütü, üye olmayan arıcılar ise İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığı ile başvuru dilekçesine satış belgesinin aslını ekleyerek 29.12.2023 tarihine kadar bulunduğu İl ve İlçe Müdürlüğüne başvurabilecek. 

Düve Alım Desteklemesi

Birlik başvuruları işletme sahibi tarafından işletmenin kayıtlı olduğu İl ve İlçe Müdürlüklerine yapılacak. Düve alım desteğine gerçek ve tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilecek. Başvuru tarihi ise Bakanlık tarafından belirlenecek. 

Atık Desteği

Bakanlıkça belirlenen ve resmi veteriner hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine atık desteği ödemesi yapılacak.  

Bakmadan Geçme