• Haberler
  • Bartın
  • Bartın'da 'Tarımsal Üretim Planlaması' toplantısı gerçekleşti

Bartın'da 'Tarımsal Üretim Planlaması' toplantısı gerçekleşti

Bartın'da Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz başkanlığında 'Tarımsal Üretim Planlaması' gerçekleştirildi

Bartın’da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı tüm kurum ve kuruluşların birim amirlerinin katılım sağladığı toplantıda Tarımsal Üretimin Planlanması ile ilgili detaylı bilgilendirmeler gerçekleşirken bitkisel, hayvansal ve su ürünleri alanlarında yapılacak planlı üretimin yol haritası anlatıldı. Üretim konuları bazında katılımcıların soruları da detaylı olarak cevaplandı.

Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konumu itibariyle her bölgenin kendi özelinde barındığı ekolojik, ekonomik ve stratejik bitkisel, hayvansal ve su ürünlerinin hazırlanan mevzuat doğrultusunda belirlenmesi, üretim planına dahil edilmesi ve ülke ölçeğinde yol haritasının belirlenerek uygulamaya geçilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı yetkililerinin katılımlarıyla çalışma toplantılarına devam ediliyor.

Bartın’da Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıda da kentteki stratejik, ekonomik ve ihracat değeri yüksek tarımsal ürünlerin plan dahilinde ekonomiye kazandırılması için yapılması gerekenler ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, "Bakanlığımızca başlatılan tarımsal üretim planlaması çalışmalarının titizlikle takipçisi olarak ilimizde tarımsal üretimin sürdürülebilir kılınması için gerekli tüm planlamalar yapılmış ve gerekli tedbirler alınmıştır. Plan çerçevesinde bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri alanında çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda emek veren, katkı sunan kurum ve kuruluşlarla birim personellerine teşekkür ediyorum.” Dedi.

Tarımsal Üretimin Planlanması konusunda açıklamalarda bulunan Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz ise, "Son zamanlarda dünya genelinde yaşanan jeopolitik gerilimler, ekonomik dalgalanmalar, afetler ve küresel iklim değişikliği, su kısıtı, artan nüfus ve kentleşme gibi faktörler gıda arz güvenliğini temin etmek için doğal kaynakların optimum kullanımını sağlayacak etkin bir planlama sürecini zorunlu hale getirmiştir. Bu sebeple Bakanlık olarak; ülkemizde gıda arz güvenliğinin sürdürülebilir olmasını sağlayacak, üreticilerin gelir düzeyini artıracak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak yeni düzenlemeler yapmıştır.  Bu kapsamda, 5488 sayılı Tarım Kanunu'nda yapılan değişiklikle tarımsal üretim planlanması konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir. Tarımsal üretimin planlanması, Bakanlıkça belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimi bir daha ortaya konulmuştur. Planlama doğrultusunda bir ürünün ne zaman, nerde, nasıl, ne için, ne kadar üretim planlaması ile ürünlerin arz ve talep miktarı dikkate alınarak hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceğinin belirlenmesi, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek, arz fazlası veya eksikliğinin oluşmasının önüne geçilmesi sağlanacaktır. Ülke genelinde belirlediğimiz bu yol haritasının etkin bir şekilde yürütülmesiyle yapılacak bu çalışmalar belki 25 yıla belki de 50 yıla ışık tutacaktır." Şeklinde konuştu.


 

Bartın'da 'Tarımsal Üretim Planlaması' toplantısı gerçekleşti
Bartın'da 'Tarımsal Üretim Planlaması' toplantısı gerçekleşti
Bartın'da 'Tarımsal Üretim Planlaması' toplantısı gerçekleşti
Bartın'da 'Tarımsal Üretim Planlaması' toplantısı gerçekleşti
Bartın'da 'Tarımsal Üretim Planlaması' toplantısı gerçekleşti
Bartın'da 'Tarımsal Üretim Planlaması' toplantısı gerçekleşti

Bakmadan Geçme