Bartın Bulgaristan'da tanıtıldı

Bartın Üniversitesi (BARÜ), paydaşı olduğu proje kapsamında Bulgaristan Ulusal Tarih Müzesinde gerçekleştirilen interaktif sergide Bartın'ın kültürel mirası ve değerlerini tanıttı. 

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün paydaşı olarak yer aldığı “Digital Restoration Lab” Erasmus+ Programı KA220-VE-Mesleki Eğitim ve Öğretimde İş birliği Ortaklıkları Projesi başarıyla tamamlandı. Projenin kapanış programı, Bulgaristan Ulusal Tarih Müzesinde gerçekleştirilen “Modern Practices and Methods of Digitization, Digital Restoration & Presentation of Old Photographs” başlıklı uluslararası konferans ve interaktif sergi ile yapıldı. Etkinliklere BARÜ Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Altay, Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Lale Özdemir Şahin ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Nuri Taşkın ile birlikte çok sayıda kişi katıldı.

Akademisyenler ve uzmanlar sunumlar yaptı

Programın açılışı Prof. Dr. Ivanka Yankova, Dr. Rosen Petkov ve proje koordinatörü Dr. Sandra Blazheva tarafından yapıldı.  Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen üç oturumda Avrupa’nın farklı ülkelerinden konuşmacı olarak davet edilen akademisyenler ve uzmanlar dijitalleştirme ve dijital restorasyon konularında sunumlar yaptı. Konferansa Türkiye’den Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Şahika Eroğlu ve Doç. Dr. Tolga Çakmak da sunumlarıyla katkı sağladı. 

BARÜ’nün sergisi yoğun ilgi gördü

Konferansın ardından Bulgaristan Ulusal Tarih Müzesi Fuaye Alanında interaktif bir sergi açılışı yapıldı. Sergide BARÜ tarafından hazırlanan Bartın’ın kültürel mirası ve değerleri konulu interaktif fotoğraf sergisi de yer aldı. Gün boyunca açık kalan etkinlikte sergi katılımcılardan yoğun ilgi gördü. BARÜ öğretim üyeleri tarafından bilgiler verilen sergide dijitalleşmenin ve dijital restorasyonun önemine dikkat çekildi.

Rektör Uzun, tebrik etti

Projenin başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, proje ekibinde yer alan Doç. Dr. Lale Özdemir Şahin, Doç. Dr. Ahmet Altay, Dr. Öğr. Üyesi Nuri Taşkın ile Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencisi Ali Şahin’i emeklerinden dolayı tebrik etti. 

Dijital yetkinliklerin kazanılması üzerine yapılan çalışmaların oldukça önemli olduğunu ifade eden Rektör Uzun, bu tür projelerin uluslararasılaşma kapsamında sağladığı katkıya da dikkat çekti.

“Digital Restoration Lab” Projesi

Yürütücülüğünü Ulusal Basım ve Fotoğraf Yüksek Okulu’nun (Bulgaristan) yaptığı projede BARÜ ile birlikte Öğrenci Bilgisayar Sanat Topluluğu (Bulgaristan), “George Baritiu” İlçe Kütüphanesi (Romanya), Riga Devlet Teknik Üniversitesi (Letonya) ve Kütüphane Çalışmaları ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi (Bulgaristan) yer aldı.

Projeyle eski fotoğrafların restorasyonu, dijitalleştirilmesi, dijital restorasyonu ve pozlandırılması için modern uygulamaları sistematik hale getirme, entegre etme ve yaygınlaştırma amaçlanmıştır. Projenin en değerli önceliği, fotoğraf koleksiyonlarının Avrupa dijital bilgi fonuna dâhil edilmesidir. Neredeyse tüm kurumlar (fotoğraf stüdyoları, kütüphaneler, arşivler, fotoğraf arşivleri, müzeler, galeriler, bilimsel kurumlar) koleksiyonlarına erişimi kolaylaştırırken aynı zamanda hasar, kırılganlık, kirlilik, görüntülerin solması vb. riskleri azaltacak kontrollü bir erişim ortamında saklanan orijinalleri korumalıdır. 

Birçok kurum eski fotoğrafların korunması konusunda uzmanlaşmış uzmanlara sahip değildir. Fotoğraf koleksiyonlarının korunmasında başarıya ulaşmak için, uzmanların her tür fotoğrafın saklanması ve kullanılması için en uygun koşulların düzenlenmesine olanak tanıyacak farklı fotoğrafik süreçlerin özelliklerine aşina olmaları gerekir. Bu bağlamda projenin ana hedefi, eski fotoğrafların dijitalleştirilmesi, dijital restorasyonu ve sergilenmesine yönelik modern uygulamaları sistemleştirmek, entegre etmek ve yaygınlaştırmaktır. Proje; fotoğrafçıların, arşivcilerin, küçük fotoğraf stüdyosu yöneticilerinin, fotoğraf arşivlerinin, fotoğrafçılık alanındaki öğrenci ve öğretmenlerin, küçük kütüphanelerin, arşivlerin, toplum merkezlerinin, müzelerin, manastırların ve fotoğrafçılık alanında çalışan diğer kütüphanecilerin yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.  Bu yönüyle “Digital Restoration Lab” Projesi önemli kültürel ve tarihi eserlerin uzun vadeli korunmasına katkı sağlamaktadır.
   
 

Bakmadan Geçme