Bartın'a bir mahkeme daha

Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca, Bartın İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Bartın olarak belirlenmesine ve Düzce İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Düzce olarak belirlenmesine karar verildi.

Kararda, “1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 38 inci maddesinin l/a bendi ile 2576 sayılı Boîge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kumlusu ve Görevleri Hakkında Kanonun 2 ııci maddesinin 1 inci ve 2 net fıkraları uyarınca; İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının olumlu görüşleri alınarak 04.07.2024 tarihli ve E-43807993-601.01-340 sayılı Bakan Olur'u ile; Bartın İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Bartın ili olarak belirlenmesine, Düzce İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Düzce ili olarak belirlenmesine karar verilmiştir.” denildi.
 

Bakmadan Geçme