Aysu Bankoğlu 'Orman köylüsü de nefes alacak'

CHP Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, orman köylüsünü ziyaret etti..

CHP Bartın Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Av. Aysu Bankoğlu, Ulus CHP İlçe yönetimi ve partililer ile Kumluca’da orman köylüsünü ziyaret etti. 

CHP Bartın Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Av. Aysu Bankoğlu, Ulus CHP İlçe yönetimi ile partililer Kumluca Konuklu köyünde orman köylüleri, Konuklu Konak Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ramazan Kızıl ve  yetkililerin de katıldığı ziyarette açıklamalarda bulundu.

“Bir an evvel eyleme geçmek mecburidir”

Bankoğlu “Son 20 yılda orman köylüsü hemşerilerimin sesi ne yazık ki duyulmamıştır. Üstelik ülke çapında 7 milyon orman köylüsü yurttaşımızın sesi olacak, bu bekleyişi ekonomik güce, sürekliliğe dönüştürmek için atılacak adımları gerçekleştirecek bir siyasi irade olmadı. CHP olarak orman köylülerinin sıkıntılarını çözüm önerilerimiz ile dile getirsek de mevcut iktidarın işine gelmedi. Bu büyük zaman kaybını ve mağduriyeti gidermek için bir an evvel eyleme geçmek mecburidir. Bunun tek çözümü 14 Mayıs’ta bize yetki vermenizdir. Hedeflerimiz içinde, planlarımızda siz orman köylülerimiz de var.  2006'da çıkarılan kanunla "gayri safi milli hasılanın yüzde 1'inden aşağı olmayacak şekilde tarıma destek verilmesine" hükmedilmiş olsa da söz konusu kanuni yükümlülük, iktidarın bizzat kendisi tarafından dikkate alınmamıştır. Gerek çiftçilerimiz, gerekse orman köylülerimiz, milli gelirimizden hak ettikleri payı almaktan çok ama çok uzak pozisyondadır. Orman köylülerinin en çok yakındığı hususlardan biri de "Dikili Ağaç Satışı" uygulaması ve esas itibarıyla bu uygulamanın, orman köylülerinin gelirlerini azaltmasıdır. Ülkemizde yaklaşık olarak son 10 yıldır yoğun şekilde uygulanan bu yöntemde, kesilecek ağaçlar dikili hâlde iken Orman İdaresi'nden satın alınıp üretimi yapılarak alan kişi tarafından piyasaya sunulmaktadır. Dikili Ağaç Satışı uygulamasında, orman köylülerimizi olumsuz etkileyen nokta, kendilerinin adeta devreden çıkarılması sonucunda kaçınılmaz olarak yaşanan iş kaybıdır. Ulus İşletme Müdürlüğü’nde de  dikili ağaç satışında ısrar edilmiş ve ormana özel sektör sokulmuştur. Tek geçim kaynakları ve yaşam alanları olan ormanlarımız için orman muhafaza memurları ve işçi alımlarının artırılması, köylü adına yeterli fiyat oluşumu sağlanması, Orman Genel Müdürlüğü, orman köylüsü, sanayici üçgeninde yurttaşlarımızın emeğinin karşılığını alması için çalışacağız.” dedi.

“Orman Kooperatiflerini ayağa kaldıracağız”

Bankoğlu orman köylüleri için yaptıkları kapsamlı çalışmaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Partimizin orman köylülerine ilişkin yaptığı çok kapsamlı bir çalışma bulunmaktadır. Yaklaşık 2 bin civarında orman kooperatifleri, gerektiğinde sayıları artırılarak yeniden canlandırılacak ve orman kooperatiflerine her türlü araç, gereç, makine ve kuracakları tesislere yönelik gerekli ucuz kredi verilecektir. Yani orman kooperatiflerini ayağa kaldıracağız. Bu orman kooperatiflerinde, orman mühendisleri, orman endüstri mühendisleri, avukatlar gibi çeşitli meslek grupları da istihdam edilecektir. Yani orman köylüsünün gerekirse hakkını, hukukunu savunacak bir avukat orada olacak. Orman mühendisi orada olacak. Orman endüstri mühendisi kooperatifte görev yapacak. Kooperatifin geliri yetmezse bunlar kamu görevlisi olarak orada çalışacaklar.


Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan dikili ağaç satışı ihale yöntemi, orman köyü sınırları içerisinde asla uygulanmayacak. Müteahhitlere yönelik bu uygulamaya derhal son verilecek. Orman köyleri sınırları içerisinde üretilecek ağaçlar doğrudan kooperatiflere tahsis edilecektir. Bu tahsis, ortalama ihale bedeli üzerinden yüzde 40 kadar daha uygun fiyatlarla yapılandırılacaktır. Böylece orman köylüsü müteahhitlerin pençesinden kurtarılacaktır. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan orman ürünleri üretimi, ağaçlandırma ve ormancılık işlerine ait birim fiyatlar en az iki katına çıkarılacaktır. Kooperatifler aracılığıyla orman köyünde bulunan her haneye yakacak odunlar ücretsiz olarak sağlanacaktır. Bunun denetimini kooperatifler üstlenecektir. 

“Haneden en az bir kişi kooperatifin üyesi olacak”

Kendi köy sınırları içerisinde bulunan ormanların korunmasına yönelik takip işlemleri; yangın, kaçak, kaçak kesim ve bu gibi görevler kooperatifler eliyle yürütülecektir. Bu maksatla yangın işçileri ve gerekli personel, orman köylüleri tarafından sağlanacaktır. Yani orman köylüleri bu görevi üstlenecektir. Odun dışı tali ürünler; kekik, defne, keçi boynuzu gibi ürünlerin toplanması ve satışı doğrudan kooperatifler eliyle gerçekleştirilecektir. Orman köyleri sınırları içerisindeki her türlü mesire alanları ve günübirlik alanlar ile tabiat parklarının işletmeciliği kooperatifler tarafından gerçekleştirilecektir. Orman köyünde bulunan hanelerden en az bir kişinin orman kooperatifine üyeliği sağlanacaktır. Böylece her haneden en az bir kişi kooperatifin üyesi olacaktır. Orman kooperatiflerinde hem üretim hem de tedarikçi özelliği bir arada bulundurulacak, bu kooperatiflerin faaliyetleri sadece orman ürünleri ile sınırlı kalmayacak, istenirse orman köylüsünün tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri de bu kooperatifler eliyle yürütülecektir, yani desteklenecektir.

“Hiç kimse işsiz bırakılmayacak”

Bozuk orman arazileri; badem, ceviz, keçi boynuzu gibi gelir getirecek türlerle ağaçlandırılacak ve bu alanlardan kooperatifler gelir elde edeceklerdir. Orman kooperatifleri, elde ettikleri kârları üyelerine dağıtacaktır. Kooperatif işlerinde çalışanlar ayrıca ücret alacaklardır. Orman köyleri içerisinde bulunan özellikle gençlere ve kadınlara eğitimler verilerek onların çeşitli alanlarda becerileri artırılacak, bulundukları yerlerde iş imkanları sağlanarak hiç kimse işsiz bırakılmayacaktır. Orman köyü olsun olmasın, bütün kırsalda çalışan kadınların ve gençlerin tümünün sosyal güvenlik primleri devlet tarafından ödenecektir. Hiçbir genç ve hiçbir kadın, büyük kentlerin varoşlarına gidip ‘acaba asgari ücretle iş bulabilir miyim’ arayışına girmeyecektir. Köyünde, kırsalında çalışacak, üretecek, kazanacak; onun sosyal güvenlik primi devlet tarafından ödenecektir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükselme trendinde olan ekoturizm faaliyetleri, yani kırsal turizm, kooperatifler tarafından sağlanacaktır. Bu maksatla eski köy evlerinin yeniden tadilatı gerçekleştirilecek, gerektiğinde doğaya ve yörenin mimarisine uygun yeni konaklama yerleri kooperatifler aracılığıyla yapılacaktır. İşte bu çok kapsamlı çalışma sayesinde orman köylülerimiz de nefes alacak. Her şey çok güzel olacak” ifadelerine yer verdi. 
 

Bakmadan Geçme