Akademik yıl değerlendirildi

Ulus Meslek Yüksekokulunda akademik ve idari insan kaynağının katılımlarıyla 2023-2024 akademik yılı genel durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

Ulus Meslek Yüksekokulunda akademik ve idari insan kaynağının katılımlarıyla 2023-2024 akademik yılı genel durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

Toplantıda  2023-2024 akademik yılı güz ve bahar dönemi ile ilgili eğitim-öğretim faaliyetleri, işyeri uygulama eğitimi sınavları, mezuniyet konuları hakkında aktarılan bilgiler sonrası Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Kalite Komisyon Başkanı Öğr. Gör. Dr. Erdal Güler tarafından 2024 yılı  ilk dönemi PUKÖ Temelli Eylem Planı Gerçekleştirmeleri ve Birim İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Komisyon Başkanı Öğr. Gör. Ayşenur Açıkel tarafından 2023-2024 yılı bahar dönemi Süreç İzleme Performans Karnesi (SPİK) Raporunun hazırlanması çalışmaları hakkkında bilgilendirmelerin olduğu sunum gerçekleştirildi. Sunumlar sonrası, 2024-2025 akademik yılı güz döneminde yapılması planlanacaklar konuşularak fikir alışverişinde bulunuldu.

Ulus Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şükrü Teoman Güner, toplantıya katılım sağlayan akademik ve idari insan kaynağına teşekkür ederek katılımcı yönetim anlayışının Meslek Yüksekokulunda benimsenmesinin ve bu anlayış ile iz bırakan uygulamalar yapılabileceğinin önemine vurgu yaptı. 
Toplantı sonrasında Tapu ve Kadastro Programı öğretim elemanı Öğr. Gör. Hatice Ay'a doğum günü pastası kesilerek sürpriz yapıldı. 
 

Bakmadan Geçme